Vragen? Bel onze artsen:

Administratieve vragen:

Vraag uw afname set aan:

Stel uw vraag digitaal:

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op via info@stamcelbank.nl of 033 – 465 8 222.

Vragen over de procedure

Wij sturen de speciale afnameset naar uw huisadres. Deze set bevat alle benodigdheden voor de gynaecoloog of verloskundige om de afname van het navelstrengbloed uit te voeren zoals bloedzak, alle documenten en materiaal om de set terug te sturen. Bekijk hier de volledige procedure.

Iedere verloskundige of arts is in principe bekend met de handeling. Zij nemen vaker bloed af uit de navelstreng voor de Rhesus-test. Dit is in principe dezelfde handeling alleen nu met meer bloed.

Voor de zekerheid zit er in de set een procedure (A4-tje) waarin het nog een keer beschreven staat. De procedure staat ook beschreven aan de binnenzijde van de doos waar alle materialen in verpakt zijn.

Direct na het afnavelen van het kindje wordt het navelstrengbloed afgenomen. De verloskundige of gynaecoloog bepaalt dat moment.

De stamcellen moeten binnen 72 uur na de afname in het laboratorium zijn. Dus als u overdag bevalt, belt u ons direct en wordt het nog dezelfde dag opgehaald. Als u ‘s nachts bevalt dan belt u meteen de volgende morgen.

In principe lifetime maar de eerlijkheid gebied ons erbij te zeggen dat dat nog nooit is aangetoond omdat de mogelijkheid nog niet zolang bestaat. Er is bewezen dat stamcellen 23 jaar bewaard kunnen blijven en bij ontdooien is de kwaliteit nog exact hetzelfde als daarvoor. Op basis hiervan gaat men er van uit dat stamcellen levenslang bewaard kunnen blijven.

Het liefst zoveel mogelijk maar voor het beste resultaat is minimaal 60 cc wel nodig. Uiteraard wordt alles in ons laboratorium getest. Soms zit er in minder navelstrengbloed toch voldoende stamcellen.

Nee. De navelstreng bestaat uit drie vaten en je gebruikt meestal het grootste vat voor de afname.

Ja, bij een keizersnee kan ook het navelstrengbloed ook worden afgenomen. Dan worden uiteraard het kindje en de placenta tegelijkertijd geboren. Het achtergebleven navelstrengbloed wordt dan opgevangen.

Bij een twee-eiige tweeling heb je twee sets nodig omdat ze ieder een eigen placenta heeft. Bij een één-eiige tweeling heb je maar één set nodig.

De set mag gewoon op kamertemperatuur bewaard blijven en dus niet in de koelkast.

Alle ingevulde formulieren en de bloedzak en de 2 buisjes bloed van de moeder mogen in de doos worden teruggeplaatst. Vervolgens gaat de set in de witte plastic zak van DHL met de zwarte letters.

Vervolgens belt u het nummer dat op de set staat en de koerier komt het ophalen. Dat kan zijn in het ziekenhuis of thuis, afhankelijk waar u bent.

In ongeveer 5% van de gevallen is de hoeveelheid navelstrengbloed te weinig of is de kwaliteit niet voldoende om het op te slaan. Dan vindt er geen opslag plaats. Mocht dat het geval zijn dan worden u geen kosten berekend. U betaalt dan helemaal niets.

Vragen over de kosten & overeenkomst

Bekijk hiervoor de kosten pagina. Mocht er in de toekomst aanleiding zijn om de tarieven aan te passen dan zal dat alleen gaan gelden voor de mensen die vanaf dat moment instappen.

U hoeft van te voren niets te betalen. Het is aan te bevelen om alle formulieren uit de set vast zoveel mogelijk van te voren in te vullen. Best wat werk. Nadat u bevallen bent en wij het navelstrengbloed hebben ontvangen en goed is op geslagen, krijgt u van ons de resultaten en de factuur.

Mocht er onverhoopt iets in het hele proces misgaan waardoor we geen stamcellen kunnen opslaan, dan betaalt u helemaal niets. Dan is het al vervelend genoeg dat het mis is gegaan.

Ja, dat is de makkelijkste en veiligste methode en hoeft u niets vooruit te betalen. Mensen die (tijdelijk) in het buitenland verblijven kiezen soms voor het opsturen van een factuur per jaar. Wilt u een aangepaste betalingsstructuur dan kan dat eventueel in overleg.

De overeenkomst is een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Stamcellen kunnen langjarig worden opgeslagen zonder dat de kwaliteit verminderd. Vanwege de lage instapkosten is het wel nodig dat de stamcellen tenminste 10 jaar blijven opgeslagen.

Vragen over eigendom

U blijft te allen tijde de eigenaar van de stamcellen. Wij zijn als het ware letterlijk de bank die de stamcellen voor u opslaat en bewaard. U zult altijd toestemming moeten geven als er wat met de stamcellen gaat en kan gebeuren. Na de volwassen leeftijd gaan de stamcellen automatisch over naar de persoon zelf.

De stamcellen uit de navelstreng zijn uiteraard een 100% match voor het kindje zelf. Voor 1e lijn familieleden (broer, zus) is de matchingskans 25% (1 op 4).

Voor de helderheid: de matchingskans voor niet gerelateerde personen is 1 op 55.000 tot 1 op 1.000.000.

Indien er sprake is van toepassing van de stamcellen dan zal een arts of ziekenhuis dat verzoek doen. Uiteraard loopt dat altijd via de eigenaar zelf. U moet altijd toestemming geven. In overleg met de behandelend arts of met het behandelend ziekenhuizen worden de stamcellen vrijgegeven en verstuurt naar de gewenste plaats.

Overige vragen & misverstanden

 

Donor cellen zijn alleen aan de orde bij genetische bepaalde ziektes. In alle andere gevallen gebruik je JUIST en bij voorkeur je eigen stamcellen. In geval iemand een erfelijke vorm van leukemie krijgt (ca. 50% van de gevallen) gebruik je inderdaad liever niet de eigen stamcellen. Er wordt aangenomen dat je daarmee de ziekte opnieuw in het lichaam introduceert. Overigens is er ook al in de literatuur beschreven dat erfelijke leukemie door toepassing van eigen stamcellen is te genezen maar staande praktijk is toepassing van donor cellen.

Bij alle andere aandoeningen (auto-immuunziektes, andere bloedziektes, autisme etc.) is het gebruik van eigen stamcellen altijd de eerste keus. De zeer grote vraag naar donoren komt veelal omdat er van de huidige generatie geen stamcellen zijn opgeslagen.

Overigens is afstoting bij gebruik van donorstamcellen (de graft versus host reactie) zeer levensbedreigend en heeft ook levenslange gevolgen. Medicatie om afstoting tegen te gaan blijft altijd noodzakelijk.

Dat neemt uiteraard niet weg dat de mogelijkheid om donorstamcellen te gebruiken een geweldige optie is voor patiënten.

Dat is een verkeerde veronderstelling. Het is nu al uiterst belangrijk om de beschikking te hebben over je eigen stamcellen gezien de meer dan 80 met eigen stamcellen behandelbare ziektes en aandoeningen en dat wordt in de toekomst alleen maar meer. Vindt u donatie belangrijk, meldt u zich dan zelf, als ouder, aan als donor. Vaak is wangslijm al genoeg om uw HLA typering vast te stellen. U kunt dan worden opgenomen in het donor register en wellicht als donor worden opgeroepen. Uw kind houdt dan de volledige beschikking over de eigen unieke en onvervangbare stamcellen.

Op internet vindt je wel eens verhalen dat er te weinig stamcellen in het eigen navelstrengbloed zitten om te gebruiken. Allereerst wordt er bij deze berekeningen uitgegaan van allogene transplantaties (stamcellen van anderen) en dan is het benodigde aantallen cellen dat nodig is belangrijk hoger. Verder hangt dat af van de aard van de aandoening en/of de ziekte.

Het verhaal van Hendrikje van Andel-Schipper zegt wat dat betreft genoeg.

Indien men gebruik maakt van donorstamcellen wordt er meestal gebruikt gemaakt van een combinatie van verschillende donoren om de slagingskans te vergroten.

In de kliniek gebruikt men steeds minder stamcellen voor steeds meer toepassingen. Verder wordt er ook steeds vaker gebruik gemaakt van het opwerken van stamcellen wat eigenlijk betekent dat ze stamcellen al laten differentiëren voordat ze worden ingebracht om een groter aantal werkzame cellen te introduceren. Hierdoor kan je dus met minder stamcellen hetzelfde resultaat behalen.

Er wordt de laatste tijd veel gevraagd over uitkloppen. “Kan er na uitkloppen nog opgeslagen worden” “Is het niet beter voor het kind” of “is het niet juist beter om te bewaren”.

In principe bemoeit de stamcelbank zich niet met het moment van afnavelen, dat laten wij aan de ouder(s) samen met de verloskundige. Echter, de wetenschappelijke discussie ging ooit primair om A: Onmiddellijk afnavelen of B: Na 10 tot 30 seconden afnavelen (uitkloppen). Inmiddels wordt er soms gesproken over minuten tot een half uur maar dat wordt wetenschappelijk niet onderbouwd. Hieronder vindt u een link naar een belangrijk onderzoek naar uitkloppen in de Engelse taal waarvan hier een kort uittreksel in het Nederlands: “De grootste hoeveelheid bloed wordt getransfereerd in de eerste 10 tot 15 seconden, gevolgd door een periode van niet noemenswaardige transfer tussen de 30 en 45 seconden (Originele tekst ; The time of delayed cord clamping is a matter of controversy: Yao et al. showed that the first, and most significant, placental transfusion occurs 10 to 15 seconds after delivery (Figure 1), followed by a period of insignificant gain of blood at 30 and 45 seconds”.

U bepaalt uiteraard zelf wat u doet maar 1 of wellicht 2 minuten uitkloppen is al lang genoeg. Het originele onderzoek vindt u met deze link ispub.com/IJPN/11/2/13641