Vragen? Bel onze artsen:

Administratieve vragen:

Vraag uw afname set aan:

Stel uw vraag digitaal:

Wat moet er allemaal gebeuren om stamcellen te bewaren?

Allereerst uiteraard het aanvragen van de afname set. Er zijn verloskundigenpraktijken die sets op voorraad hebben staan maar het makkelijkste is het toch om deze via de website te bestellen.

Informeer ook altijd tijdig uw verloskundige of de professionals in het ziekenhuis. Zorg dat u de afname set bij u heeft. Invullen van de formulieren is nog wel wat werk dus probeert u dat te doen voor de bevalling. Na de bevalling heeft u hele andere zaken aan uw hoofd. Na de bevalling belt u om de set af te laten halen. Indien u ’s avonds of ’s nachts bevalt belt u de volgende ochtend.

Hieronder vind u een chronologisch overzicht. Uitkloppen is ook een vraag die wij steeds vaker krijgen. Veel wetenschappelijk onderzoek over uitkloppen (delayed clamping) gaat over onmiddellijk of delayed (10 seconden of meer). Wetenschappelijk onderzoek laat geen verschil zien tussen de ontwikkeling van kinderen waarbij de navelstreng volledig of gedeeltelijk zijn uitgeklopt of kinderen waarbij de navelstreng direct is afgeklemd. Onderaan de pagina staat nog een apart hoofdstuk over uitkloppen.

Video afspelen

1. Afnameset voor navelstrengbloed

Als eerste heeft u de speciale afnameset nodig waarmee de aanwezige verloskundige en/of verpleegkundige en/of arts het navelstrengbloed kan afnemen. Deze kunt u bestellen via het bestelformulier of telefonisch via 033 – 46 58 222.

2. Voor de geboorte

Het is verstandig voor de geboorte de verloskundige op de hoogte te stellen van het feit dat u het navelstrengbloed wilt bewaren. Na de geboorte is het vaak de vader die daar nog even toezicht op houdt want de moeder heeft hele andere dingen aan haar hoofd.

3. Na de geboorte

Na de geboorte, als het navelstrengbloed door de aanwezige verloskundige of professional is bewaard, belt u ons op via 0900 – 76 27 823 of 033 – 46 58 222 om het pakket te laten afhalen (zie verpakkingsinstructie). Tot 17.00 uur wordt het pakket dezelfde dag nog afgehaald dus het is belangrijk dat u tijdig belt. De afname set moet zo snel mogelijk na de bevalling worden aangemeld. Hoe sneller hoe beter voor het verwerkingsresultaat.

4. Binnenkomst laboratorium

Na aankomst in het laboratorium wordt de kwaliteit gecontroleerd en wordt het navelstrengbloed in het laboratorium verwerkt. Het laboratorium voldoet aan de nieuwste GMP guidelines. Gedurende dit proces worden de stamcellen uit het navelstrengbloed geselecteerd en opgevangen in een speciale pallbag die geschikt voor opslag in zeer lage temperaturen.

5. Voorbereiding invriezen

De speciale pallbag met daarin de stamcellen wordt vervolgens individueel verpakt in een speciale aluminium cassette en voorzien van barcodes. De pallbag bestaat uit verschillende compartimenten. De stamcellen worden door een speciale techniek beschermd tegen de gevolgen van het invriezen.

6. Invriezen & bewaren

Via een opnieuw geprotocolleerd proces worden de stamcellen ingevroren. Het proces duurt ongeveer een uur. De cassettes met de stamcellen worden op naam, per positie, per toren en per vat in grote bewaarvaten geplaatst waar ze permanent blijven tot er om welke reden dan ook een beroep op kan worden gedaan.

Uitkloppen - Delayed clamping

Er wordt de laatste tijd veel gevraagd over uitkloppen. “Kan er na uitkloppen nog opgeslagen worden” “Is het niet beter voor het kind” of “is het niet juist beter om te bewaren”.

In principe bemoeit de stamcelbank zich niet met het moment van afnavelen, dat laten wij aan de ouder(s) samen met de verloskundige. Echter, de wetenschappelijke discussie ging ooit primair om A: Onmiddellijk afnavelen of B: Na 10 tot 30 seconden afnavelen (uitkloppen). Inmiddels wordt er soms door verloskundigen gesproken over minuten tot een half uur maar dat wordt wetenschappelijk niet onderbouwd. Hieronder de originele tekst van dit onderzoek, maar hierbij het uittreksel in het Nederlands.

De grootste hoeveelheid bloed wordt getransfereerd in de eerste 10 tot 15 seconden, gevolgd door een periode van niet noemenswaardige transfer tussen de 30 en 45 seconden (Originele tekst ; The time of delayed cord clamping is a matter of controversy: Yao et al. showed that the first, and most significant, placental transfusion occurs 10 to 15 seconds after delivery (Figure 1), followed by a period of insignificant gain of blood at 30 and 45 seconds.

U bepaalt uiteraard zelf wat u doet maar 1 of wellicht 2 minuten uitkloppen is al lang genoeg. Het originele onderzoek vindt u met deze link: ispub.com/IJPN/11/2/13641

Langjarige opslag

Nadat de stamcellen uit het navelstrengbloed, of bij volwassenen uit het beenmerg, zijn geïsoleerd en bewerkt, worden de stamcellen individueel in een speciale aluminium cassette bewaard en via een speciale procedure ingevroren.

De doosjes met de stamcellen worden middels een speciaal computerprogramma op barcode en naam opgeslagen in de speciale bewaarcontainers die 24 uur per dag en 7 dagen per week worden bewaakt en gecontroleerd. Het benodigde stikstof om de temperatuur op peil te houden wordt automatisch aangevuld.

Stamcelbank heeft als enige een “Pay as you go” systeem. U betaalt per kwartaal voor de service en de beveiligde opslag en dus niet 20 jaar vooruit zoals bij andere gecertificeerde banken.