Appelez nos spécialistes:

Questions administratives:

Demandez votre kit:

Des questions?

Reactie op de teleurstellende uitspraak van de rechter

Stamcelbank heeft kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 17 maart 2022. In deze uitspraak verklaart de rechtbank het beroep van Stamcelbank tegen de intrekking van haar Wvkl-erkenning door de Minister van VWS ongegrond. De rechtbank heeft, anders gezegd, de intrekking van de erkenning van Stamcelbank door de Minister in stand gelaten. Dit betekent dat Stamcelbank de handelingen ‘in ontvangstnemen’ ‘bewerken, ‘bewaren’ en ‘distribueren van lichaamsmateriaal niet meer mag uitvoeren. Ook heeft de rechtbank geconcludeerd dat het oordeel van de Minister dat het opgeslagen lichaamsmateriaal (stamcellen uit navelstrengbloed) niet geschikt is voor toepassing op de mens in stand kan blijven.

Stamcelbank kan zich niet verenigen met de uitspraak van de rechtbank en meent dat haar beroep ten onrechte is afgewezen. In het bijzonder kan zij zich niet verenigen met het oordeel dat het – altijd onder een geldige erkenning opgeslagen – lichaamsmateriaal thans (en dus in feite met terugwerkende kracht) ongeschikt zou zijn. Stamcelbank zal dus in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, en dit college verzoeken haar hoger beroep versneld te behandelen. Hoewel de uitspraak van de rechtbank een grote teleurstelling voor Stamcelbank is, heeft zij er vertrouwen in dat in hoger beroep de volgens haar in elk opzicht onevenredige maatregel van de Minister zal worden gecorrigeerd.

Indien u vragen heeft over de uitspraak van de rechtbank, de hoger beroepsprocedure of over de activiteiten van Stamcelbank, dan verzoeken wij u ons per e-mail uw vraag te stellen. Wij zullen u dan binnen 48 uur antwoorden, per telefoon of per e-mail.

 

STAMCELBANK NEDERLAND